Zelená úsporám

Zateplím si dům, si řeknete. Jak jednoduchá banalita. Co potřebuji? Prvně běžný selský rozum. Nejdříve musím zjistit, jak si to udělal soused, nebo známý. Následně pak dobré lidové rady. Hele pětka polystyrenu stačí……. a to si udělej sám, to zvládneš…… Pak přichází na řadu otázky typu ….kdo mě to udělá a za kolik…..no ale ona je přece zelená úsporám…. A pak se zatepluje.

Získat manuál zdarma

V mnoha případech se nejdříve udělá fasáda – vzor soused – no a pak se to snaží napasovat na nějakou dotaci a následně přijde zklamáni ohledně výše možné dotace. Ta správná cesta by měla být následující. Myšlenka – sběr dat – realizace.

V myšlence nejdříve začínáme s vizí opravy fasády, případně výměny oken, a dalších. Většinou již má majitel nachystané nějaké peníze, které do těchto prací chce investovat. Zhruba od sousedů či známých, nebo lépe od realizační firmy, zná orientační náklady na svůj myšlený výčet stavební úpravy svého rodinného domu. Okna by mohla stát cca 5000,-Kč m2, fasáda 1400,-Kč, strop půdy, podlaha  …….

Sběrem dat zde představuje vytvoření přesně vytyčené cesty, jak svého záměru dosáhnout. V první řadě je potřeba zjistit, zdali mám dostatek vlastních financí na představu toho, co chci dělat. Zde se dostává do popředí otázka, zdali je možné dostat peníze od třetí osoby, příspěvek na realizaci, neboli lidově dotaci. Malou pomoc můžete získat v tomto manuálu  – 8 Kroků jak získat dotaci -.  Jaká je legislativní potřeba k povolení mého záměru? Pozor i na provedení zateplení fasády je nutné dle stavebního zákona mít buď ohlášení stavby, nebo stavební povolení. Prostě se informovat na příslušném stavebním úřadě. Vyhodnocením sběru dat je přesná mapa – plán, jak budu postupovat.

Posledním logickým krokem je realizace svého plánu dle vytvořené osnovy. Pokud jdu cestou podpory z veřejných financí (dotace) v programu nová zelená úsporám je nutné vypracovat energetické hodnocení a projektovou dokumentaci. Následně vyplnit žádost a spolu s povinnými přílohami zaslat SFŽP. Zajistit příslušná povolení, souhlasy sousedů. Vytvořit si výběrové řízení na celkového dodavatele stavebních prací. Po této „papírové válce“ již přistoupit k samotné realizaci. Po realizaci a prokazatelně doložitelného finančního vyrovnání se všemi dodavateli nezapomenout informovat SFŽP, doplnit požadované doklady a pak již čekat na proplacení alokované dotaci a kontrolovat účet v bance, jestli už peníze nedorazili.

Jak prosté?!?

Možná pomohou tyto dokumenty:
– 8 kroků jak získat dotaci
– Co potřebuji pro energetickou studii a hodnocení
– Minimální rozsah projektové dokumentace pro NZÚ
– Požadované dokumenty pro administraci a doložení žádosti

Vše je možné získat zdarma pohromadě zde


Vaše osobní data jsou pro nás pokladem. Z toho důvodu  se k ním také tak chováme, staráme se o ně a hlavně je střežíme proti zneužítí nějakým nezbedou.